Úvodní stránka
  O společnosti
  Ochrana informací
  Pracovní příležitosti
  Produkty a služby
  Reference
  Podpora
  Kontaktní informace
 
 

 

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto serveru, produktů a služeb společnosti Mi3 s.r.o., se sídlem Keblice 25, 410 02 Lovosice 2, IČ: 26038889, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29032 (dále jen "Mi3"), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). Společnost Mi3 se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.


  • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
  • Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace Mi3 nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákaznících, např. v okamžiku návštěvy www stránek, užívání programu, aktualizace programu apod.
  • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
  • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti Mi3 a nejsou poskytovány třetím osobám.
  • Společnost Mi3 si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníků k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití produktů a služeb. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto informací ze strany společnosti Mi3 kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
  • Veškeré údaje získané od uživatelů (zákazníků) slouží výhradně k účelům společnosti Mi3. Společnost Mi3 tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.
  • Společnost Mi3 učiní maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.


"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí další její používání. Jako většina internetových stránek, i stránky Mi3 používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Mi3 sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.


Na stránkách www.mi3.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Mi3 kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Mi3 nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.


Podle Zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti Mi3, právo písemně požádat společnost Mi3 o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost Mi3 zpracovává.  © 2008 Mi3 s.r.o. Všechna práva vyhrazena.